این تاریخچه ۲۰ سال موفقیت ماست

درباره پرسیاه

پرسیاه ایده آل بزرگ شما را می‌سازد

شاید وقتی حدود ۱۰ سال پیش شرکت اگیلوی مفهوم ایده آل بزرگ را ارائه کرد انتظار نمی رفت تا این اندازه این مفهوم در توسعه کسب و کارها جا خوش کند . اما آنچه این روزها برکسی پوشیده نیست این است که هیچ کسب و کاری تا. زمانی که ایده آل های هود را در تعامل با محیط پیرامونش ترسیم نکند نمی تواند تاثیر عمیقی بر روی افکار و اعمال مخاطبانش داشته باشد. ما نیز به نوبه ی خود در پرسیاه با طراحی ایده آل بزرگ کسب و کارها ارزش های جدید و ثروت آفرین را کشف می‌کنیم.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

سید مهدی احدی نژاد

هرگز به دنبال نجات دهنده نبوده‌ام ، اما اگر قرار باشد جهان جای بهتری باشد قطعا دیزاین یکی ازفرایندهاست. همچنان باور دارم ایران با پتانسیل های زیادی که دارد با همین زیرساخت ها و شرایط موجود می‌تواند بستری برای رشد کسب و کارهای نوآور و پویا باشد.

ما همراه شما هستیم؛ در مسیر آینده ای که باید ساخته شود

در طول مسیر شکوفایی و درک مسیر موفقیت همه ما نیاز به راهنما داریم راهنماهای کاربلدی که به واسطه نگاه متفاوت و تاثیر گذار به آینده و شناخت پتانسیل های درونی کسب و کار ما بتوانند ما را به کشف رازهای موفقیت هدایت کنند.