02155050276
Home۱۳۹۷-۴-۲۷ ۰۸:۰۳:۰۸ +۰۰:۰۰

جلسه‌گفتگو

در اولین گام نیازهای مشتری در قالب فرمهای مربوطه دریافت و گفتگوهای مورد نیاز جهت درک هرچه بهتر نیازهای وی صورت می پذیرد.

برنامه ریزی

در قدم دوم مرحله الهام بخشی و ایده‌پردازی طی می‌شود و بر روی ایده‌های پروتوتایپ شده با کارفرما نتیجه‌گیری می‌شود. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است.

اجرا

در مرحله سوم ایده تائید شده در جامعه هدف، تست می‌گردد. این یک فرایند غیرخطی است و تا رسیدن به بهترین نتیجه تکرار می‌گردد.

تست

در این مرحله تست‌های مورد نیاز بر روی طرح پیشنهادی صورت می‌پذیرد و تغییرات نهایی اعمال خواهد شد. در هر مرحله احتمال برگشت به مرحله قبل وجود دارد.